Skip to main content

Docs

Хэрэглэгчийн гарын авлага

🎓 Хэрэглэгч болох

NaviMarket Pro аппликейшн татах & суулгах болон бусад зааварчилгаа.

🗺️ Газрын зургийн тухай

NaviMarket Pro аппликэйшны газрын зургууд, тэдгээрийн талбарын талаар гарын авлагийг эндээс аваарай...

  • Үндсэн газрын зургийн тухай
  • Байр-зүйн зургийн тухай
  • Уулын сүүдрийн давхрагийн тухай
  • 3D terrain | 3 хэмжээст зургийн тухай
  • Contour lines | Хаяалбар зураасын тухай
  • Налуугийн зургийн тухай
  • Мультимедиагийн тухай
  • Хиймэл дагуулын зургийн тухай
  • Уул уурхайн лицензийн зургийн тухай
  • Ашигтмалтмал, Геологийн зургийн тухай

📚 Ашиглах заавар

Хайлт хийх заавар

Зам тооцоолох

Зам зурах заавар

Цэг сануулах заавар

Газрын зураг давхарлах заавар

Координат ашиглалтын заавар

Маршрут төлөвлөх