Skip to main content

Зурсан замаа дагах буюу зам тооцоолох

NaviMarket Pro апп дээр зурсан замаа болон гаднаас импорт хийсэн GPX Track-ийг дагах маршрутаар тооцоолол хийж болдог. Үүнийг хийхийн тулд доорх хэдэн алхамыг дагаарай.

1. Эхлээд хүрэх газарлуугаа зам тооцоолол хийлгэнэ.

Зам тооцоологдсоны дараа маршрутаа эхлүүлэхээс өмнө тохиргоо хэсэгт нэвтрэнэ. (Улаан зураас бол өмнө нь зурсан зам, хөх ягаан зураас бол тооцоолсон байгаа маршрут.) slope

2. Зурсан зам дагах цэсийг сонгоно.

slope

3. Дагаж явах трек буюу зурсан замаа сонгоно.

slope

4. Хаах.

Таны зурсан замын дагуу тооцоолол хийсэн эсэхийг шалгаад хаах товчинд дарж үргэлжлүүлээрэй. slope

5. Эхлэх.

Таны маршрут өмнө зурсан замыг дагаж тооцоолол хийсэн тул эхлэх товчинд дарж аялалаа эхлүүлээрэй. slope