Skip to main content

Зам заалгах

📖 Зам тооцоолох

Зам тооцоолох болон түүнийг хэрхэн тохируулах талаар..

📖 Зам тооцоолох тохиргоо

📖 Дайрах цэг нэмэх

Дайрах цэг нэмэх гэдэг нь тооцоолсон маршрутыг өөрийн хүссэн маршрутаар өөрчлөхийн тулд...

📖 Зурсан замаар тооцоолол хийх

NaviMarket Pro апп дээр зурсан замаа болон гаднаас импорт хийсэн GPX Track-ийг дагах...

📖 Өөр цэгээс тооцоолол хийх

Зарим тохиолдолд өөрийн байршлаас өөр цэгээс тооцоолол хийх шаардлага үүсдэг...