Skip to main content

Нэрээр хайлт хийх

Нэрээр хайлт хийхэд үдсэн цэсийн хайх цэсээр эсвэл дэлгэцийн зүүн дээд буланд байрлах томруулдаг шилний дүрсэнд товшиж хайлт хийнэ.

Үндсэн дэлгэц → Томруулдаг шил

1


Хайлтын илэрцийг газрын зураг дээр харах

Тодорхой нэг илэрцийг харах

Хэвэр та олон бус ганц оновчтой хайлт хийгээд илэрцэд олдсон бол шууд түүн дээрээ товшиход газрын зураг дээр харагдах болно. Монгол ижил нэртэй олон газар байдаг тул таны хайсан нэртэй олон илэрц илэрсэн бол нэрний арын зайн хэмжээг ашиглан сонгож болно. Энэ зайн хэмжээ нь таны байршлаас илрэцийн байршил хүртэлх шулуунаар тооцосон зайн хэмжээ болон аль зүгт байгааг илэрхийлнэ.

Бүх илэрцийг нэг дор харах

Хайлтаар илэрсэн бүх илэрцийг газрын зураг дээр харахыг хүсвэл хайлтын хэсэгт хайх нэрээ оруулаад түүний доор байрдах газрын зураг дээр харах товчинд товшиж илэрсэн бүх илэрцийг газрын зураг дээр харах боломжтой.

Тодорхой нэг илэрцийг харах

1

анхаарах

Газрын зураг нь Монгол хэл дээр хийгдэсэн учир латин үсгээр хайлт хийх нь таны хайлтыг үр дүнгүй болгож магадгүй.