Skip to main content

Мультимедиа цэг сануулах

NaviMarket Pro танд бас нэгэн гайхалтай боломж олгодог нь мультимедиа цэг сануулах юм. Мультимедиа цэг гэдэг нь доорх 3 төрлөөр цэг сануулах юм.

  • Фото цэг
  • Видео цэг
  • Ацдио цэг

Фото цэг

Фото цэг нь та гар утасны камерыг ашиглан тухайн газрынхаа зургийг авч газрын зураг дээр цэг болгон хадгалах юм.

  • Дэлгэцийн аль нэг талд байрлах (хэрэглэгч өөрөө хаана байрлуулахаа шийддэг) камерийн дүрстэй хүснэгтэд дарж мультимедиа цэг үүсгэнэ.

slope

Жишээ нь фото цэг үүсгэх: Мультимедиа цэгийн диалогоос фото цэг үүсгэх товчинд дармагц таны гар утасны камерт шилжих бөгөөт та тухайн газрынхаа зургийг аваад Ок товчин дарсанаар цэг үүсэх болно.

slope

Фото цэгээ үзэх

Фото, аудио, видео гээд ямар ч мультимедиа цэг газрын зураг дээр ногоон өнгийн дугуй дүрстэй харагдах ба тухайн дүрс дээр дарж доторх мэдээллийг харах боломжтой.

slope