Skip to main content

3D | Гурван хэмжээст зураг

Файлын хэмжээ: 494MB

3D рельеф нь газрын зургийг 3 хэмжээст дүрслэлээр харуулдаг. Ингэхдээ газрыг зүгээр хазайлгах бус товойлгож өгдөг учир чиглэл тооцоолол хийхэд өгсөлт уруудалтыг мөн тооцох боломжыг олгодог.


3 хэмжээст зургийг хэн ашиглах боломжтой вэ?

OpenGL дэмжддэггүй бол энэхүү 3D terrain зургийг ашиглах боломжгүй. Үүний оронд уулын сүүдрийн давхрага татагдах болно.

Харин таны гар утас OpenGL дэмжддэг бол энэхүү 3D terrain зураг уул толгодыг сүүдэртэй нь товойлгож мөн хүссэн өнцгөөр тань хазайлгаж харах боломжтой.


Харьцуулсан зураг (Вектор зураг)

2D | 2 хэмжээст зураглал

hillshade

3D | 3 хэмжээст зураглал

hillshade

Харьцуулсан зураг (Хиймэл дагуулын зураг)

2D | 2 хэмжээст зураглал

hillshade

3D | 3 хэмжээст зураглал

hillshade

Note

3D | 3 хэмжээст зургийг хэрхэн идэвхжүүлэх, ашиглах талаар заавар авах бол энд дарна уу..