Skip to main content

Мультимедма цэгүүд

Файлын хэмжээ: 446MB

Мультимедма цэгүүд нь байгаль түүхийн дурсагалт газруудын зураг болон аудио түүх домог мэдээллүүдийг агццлсан цэгүүд юм. Мөн хэрэглэгч өөрөө шинээр мультимедма цэг үүсгэх боломжтой бөгөөд энэ нь гар утасны зургийн цомогт бус зөвхөн газрын зурагт л хадгалагддаг.


Налуугийн зургийг идэвхжүүлсэн зураг

slope

aksjdh

Note

Мультимедма цэг хэрхэн шинээр үүсгэх, тохиргоо хийх талаар заавар авах бол энд дарна уу..