Skip to main content

Газрын зургийн тухай

NaviMarket Pro аппликэйшны газрын зургууд, тэдгээрийн талбарын талаар гарын авлагийг эндээс аваарай...

📖 Үндсэн газрын зураг

NaviMarket Pro-ийн үндсэн газрын зураг нь OSM стандарт форматаар өөрсдийн хөгжүүлж...

📖 Байр-зүйн зураг

Уг газрын зураг нь орон газрын эд юмсын байршл, өднөршил, хил хязгаар болон нэрс...

📖 Уулын сүүдрийн давхрага

Уулын сүүдэр нь таны явж буй газрын уул толгодын хэлбэр дүрсийг тодотгож өгөх...

📖 3D terrain | 3 хэмжээст зураг

3D рельеф нь газрын зургийг 3 хэмжээст дүрслэлээр харуулдаг. Ингэхдээ газрыг...

📖 Contour lines | Хаяалбар зураас

Хаяалбар зураас нь газрын өндөр нам, хотгор гүдгэрийг 10 метрийн давтамжтайгаар...

📖 Налуугийн зураг

Slope буюу Налуугийн даврага зураг нь газрын налуугийн градусыг өнгөөр ялгаж...

📖 Мультимедиа

Мультимедма цэгүүд нь байгаль түүхийн дурсагалт газруудын зураг болон...

📖 Хиймэл дагуулын зураг

Хиймэл дагуулын зураг нь esri imagery системийн өндөр нягтаршилын...

📖 Уул уурхайн лицензийн зураг

Монгол улсад бүртгэлтэй уул уурхайн тусгай зөвшөөрлүүдийн хил хязгааруудыг...

📖 Ашигтмалтмал, Геологийн зураг

Note

Энэхүү цэс нь тухайн газрын зургууд ямар үүрэгтэй болон хэрхэн харагддаг талаарх гарын авлага тул хэрхэн ашиглах, тохиргоо хийх талаар газрын зургийн тохиргоо цэсээс уншна уу..