Skip to main content

Уул уурхайн тусгай зөвшөөрлүүдийн хил хязгаар

Монгол улсад бүртгэлтэй уул уурхайн тусгай зөвшөөрлүүдийн хил хязгааруудыг лицензийн дугаар, лицензийн нэрний хамт харуулдаг. Та энэхүү зургийг татаж суулгаснаар:

  • Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
  • Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
  • Бичил уурхайн тусгай зөвшөөрөл
  • Хүчингүй тусгай зөвшөөрөл
  • Эдэлбэр газруудын хил хязгаар
  • Орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газрын хил хязгаар
  • Засгийн газрын нөөц
  • Илрэл, эрдэсжсэн цэгүүд-ийг газрын зургаас хайлт хийж оффлайн орчинд ашиглах боломжтой.

Тусгай зөвшөөрлтэй талбайн зураг

Жишээ зураг: Ашиглалтын талбайн нэр - Шохойт ID-21081 Хүчинтэй хугацаа: 2018/5/30 - 2024/5/30

slope

Жишээ зураг: Хайгуулын талбайн нэр - Шохойт ID-20704 Хүчинтэй хугацаа: 2016/5/12 - 2023/5/12

aksjdh

Note

Уул уурхайн лицензийн зургийг хэрхэн идэвхжүүлэх, ашиглах талаар заавар авах бол энд дарна уу..