Skip to main content

Contour lines | Хаяалбар зураас

Файлын хэмжээ: 1,2GB

Хаяалбар зураас нь газрын өндөр нам, хотгор гүдгэрийг 10 метрийн давтамжтайгаар харуулдаг контор шугамууд юм.


Хаяалбарыг хэрхэн уншиж ойлгох вэ?

Хаяалбар зураасыг далайн түвшинээр хэмжиж нэрэлдэг. Нэг үгээр тухайн газар нь далайн түвшинээс хэдэн метрийн өндөр байгаагаас хаяалбарын өндөр буюу нэр оноогдно. Харин тэр газар нь өгссөн эсвэл уруудсан бол тухайн өгсөлт уруудалтыг тохируулсан хэмжээгээр алхам үүсгэж зурагдсан байдаг. Тиймээс газрын гадрага далайн түвшинөөс дээш метр тутамдаа ижил хэлбэртэй байдаггүй учир хаяалбарын үе болгон тухайн газрын хэлбрээр өөр өөр хэлбэртэй байна.

hillshade

Мэдээж зурагт харуулсанаар хаяалбар нь өөр хоорондоо холдож ойртосон мэт боловч үнэн хэрэгтээ бүгд ижилхэн бие биеэсээ 10 метрийн өндөрт эсвэл доор байгаа. Учир нь хаяалбар хэвтээ тэнхэлгийн зайг бус босоо тэнхэлгийг зайг хэмжиж үечилж харуулсанаар газрын хэр зэрэг эгц налуу байгааг, ямар хэлбэр дүрстэйг мөн далайн түвшинээс дээш хэдэн метр болохыг харуулна.

Харьцуулсан зураг

aksjdh aksjdh

Note

Хаяалбар зураасыг хэрхэн идэвхжүүлэх, тохиргоо хийх талаар заавар авах бол энд дарна уу..