Skip to main content

Газрын зураг дэвсэх

Газрын зураг дэвсэх

Газрын зураг дэвсэх нь үндсэн вектор зургийн доод талд ямар нэг растер зураг дэвсэж ашиглахыг хэлнэ. Растер зураг гэдэг NaviMarket Pro-ийн Байрзүйн зураг, Геологийн зураг, Хиймэл дагуулын зураг гэх мэт дан давхрага бүхий зургийг хэлнэ.

Газрын зураг дэвсэхдээ доорх дарааллаар тохируулан давхарлна.

Газрын зургийн тохиргооБайр-зүйн зураг дэвсэхДэвсэх зургаа сонгох

  • Дэвсэх гэж буй зургаа газрын зураг татах цэсээс урьдичлан татаж авсан байх шаардалгатай.

slope slope slope

Дэвсэж буй растер зураг нь үнлсэн газрын зургийн доор байрлах тул үндсэн газрын зургийн автозамын сүлжээ, нэрс, 3D terrian, уулын сүүдэр гэх мэт деталуудын доор нь дэвсгэр хэлбэрээр байрлах тул бүх деталуудыг хамтад нь харж ашиглах боломжтой.

slope slope